Cristina

Synthese

Over de wijze waarop inkomensarmoede en ongelijkheden kan teruggedrongen worden bestaan uiteenlopende opvattingen.

◦ Ten 1ste: zijn de uitkomsten van verschillende welvaarstaten sterk uiteenlopend.
◦ Ten 2de: ondanks de toegenomen politieke aandacht lijken de armoedecijfers niet significant te dalen.

Meestal is er een negatieve correlatie tussen armoede en tewerkstelling, maar een toename van jobs gaat nier per definitie gepaard met een afname van de armoede.
Arbeidsmarkten met veel tewerkstelling zijn gekenmerkt met grote loonongelijkheden en er is sprake van veel laagbetaalde arbeid. Uit comparatief onderzoek blijkt dat er een samenhang is tussen loon- en weddentrekkers met laag inkomen en de omvang van inkomensarmoede.
De meest kwetsbare groep voor inkomensarmoede zijn de niet-tewerkgestelde op actieve leeftijd. Verder is er ook een samenhang tussen het niveau van sociale uitgaven en inkomensarmoede, maar inkomensarmoede reduceren kan niet door alleen de uitgavenniveaus te harmoniseren.
Want er is ook een samenhang tussen de loonsongelijkheid en inkomensarmoede, als men de inkomensarmoede wil verdringen mag men de loonongelijkheid niet laten vergroten omdat deze de herverdeling rechtstreeks en onrechtstreeks bemoeilijkt.

Link Word-document:
Mijn Word document

Link PowerPoint:
Mijn PowerPoint presentatie