Eindwerken Bachelorproeven

Hier bevinden zich alle bronnen over eindwerken en bachelorproeven.
Anseele Lien

 • Delodder, J. Zinvolheid van informatiebrochures omtrent de taalontwikkeling in kansarme gezinnen, KHBO Brugge, eindwerk, 2010.
 • Humblet, M. Sociale status en persistente kansarmoede, Leuven : K.U.Leuven. Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, eindwerk, 2007.
 • Mertens, K. Open kamp: preventie van criminaliteit? : een onderzoek naar de effecten van het aanreiken van een nieuwe peergroup bij kansarme jongeren, Antwerpen Lessius hogeschool, eindwerk, 2007.
 • Terryn, T. Kansarmoede in Aalst en Marseille en de invloed hiervan op het onderwijs, KaHo Sint-Lieven, eindwerk, 2007.
 • Spapens, E., Gekwetste vogels leren vliegen… : naschoolse begeleiding, één hulpmiddel om de kringloop van de kansarmoede te doorbreken , Brussel Campus Sociale Hogeschool, eindwerk, 2008.

Balcaen Galina
Bellas Fojon Cristina

 • BOON, S., MORENO CALVO, C., TERMOTE, S. & VERBIST, L. Projecten voor en met kansarme vrouwen. Brussel: Hogeschool-Universiteit Brussel, eindwerk 2010
 • DE KEYSER, E. Kansarmoede in het lager onderwijs: ontwikkeling van een vormingsmodel voor leerkrachten. Kortrijk: Ipsoc eindwerk 2006
 • NORMAN, N. Kansarmoede bestaat ook bij ons. KATHO, departement ReNo, eindwerk 2009
 • SARRAZYN, H. Hoera vakantie? Vakantiebeleving bij personen in armoede. Kortrijk: Ipsoc eindwerk 2006

Bernard Nick

Coopman Fauve

 • DECEUNINCK, A. Kansarmoede in de basisschool, KHBO: departement lerarenopleiding, eindwerk, 2005.
 • JANS, C. MEEUWISSEN, M. VAN ZELE, E. VERBEECK, L Peergroup van kansarme borstvoedende moeders: K&G, Hasselt: vroedkunde Limburg, eindwerk, 2006.
 • PAUWELS, N., Sport voor kansarme kinderen en jongeren, Torhout: KATHO-departement ReNo, eindwerk, 2006.
 • ROELS, E., Kansarmoede en zwangerschap, Sint-Niklaas: Katho-Sint-Lieven, eindwerk, 2003.
 • VERMEULEN, D., Een huis, een thuis…: niet voor iedereen evident, Kortrijk: ipsoc, eindwerk, 1995.
 • MERCKX, F., Kansarmoede, ongelijkheid en gezondheidsbevordering, KUL: Faculiteit sociale wetenschappen, eindwerk, 1998.

Declercq Stein
Florizoone Thierry
Geenens Yani
Gérard Julie

 • Cobbaert, E.(2004). Kansarmoede: geen gedachte, maar een feit.(ongepubliceerd) eindwerk.
 • Norman, N.(2009).Kansarmoede bestaat ook bij ons.(ongepubliceerd) eindwerk. KATHO: Departement ReNo, Torhout.
 • Vandaele, J.(2008). Achter de muur: een inleefatelier rond diversiteit en kansarmoede: ervaringsleer voor volwassenen.(ongepubliceerd) eindwerk.Ipsoc, Kortrijk.
 • Vandewalle, E.(2009).Kansarmoede in lager onderwijs. (ongepubliceerd), eindwerk, Katho, Torhout.
 • Teerlinck, T. (2003). Kansarmoede: een netwerk van uitsluitingen, ook een uitsluiting van netwerken?. (ongepubliceerd), eindwerk. Ipsoc, Kortrijk.