Specialisten

Hier bevinden zich de namen van specialisten die iets te maken hebben met het thema kansarmoede

Anseele Lien

 • Benny Flamant (vzw De Link)
 • Bion Wilfred Ruprecht (was een Britse psychiater en pionier op het terrein van de groepsdynamica)
 • Marianne Lorio (HZIV= Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Nederlandstalige Ervaringsdeskundige)
 • Samira Benayad (HZIV, Franstalige Ervaringsdeskundige)

Balcaen Galina

 • S. Michielssen & P. Rober (ik vind geen echte informatie over hen; maar ze zijn alleszins een belangrijke leidraad in mijn artikel. (Er wordt vaak naar hun stellingen verwezen.) Ze schreven samen een boek i.v.m multi-problem gezinnen.
 • Pol Ghesquière (hoogleraar gezins- en orthopedagogiek aan de K.U. Leuven)

Bellas Fojon Cristina

 • Bea Contillon (hoogleraar en Directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid)
 • Veerle De Maesschalk
 • Ive Marx
 • Karel Van den Bosch

Bernard Nick

Fauve Coopman

 • Carl Van Leemput (van Welzijnszorg)
 • Monique De Dobbeleer (van Welzijnszorg)
 • Jos Cré (begeleider kansbevordering VCLB)
 • Minister Marleen Vanderpoorten (GOK)

Declerq Stein

 • Céline Luyten: mede-oprichtster van de Cirkel, ervaringsdeskundige.
 • Lut Goossens: De Link, oprichter en medewerkster
 • Professor Vrancken: UFSIA, heeft de eerste zeer beknopte definitie van armoede beschreven.
 • Tine Van Regenmortel: docent Hoger Instituut van de Arbeid van de Katholieke Universiteit in Leuven.

Florizoone Thierry

 • Koen Vansevenant: Koen Vansevenant is als vormingswerker verbonden aan Balans en aan het vormingscentrum van de VVSG(Vlaamse Vereniging van steden en gemeenten).
 • Jan Vranken: hoogleraar sociologie en sociaal beleid. Doceert 'Sociology of Inequalities'.
 • Mark Elchardus: hoogleraar sociologie aan de Faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen van de Vrije Universiteit

Brussel.

Geenens Yani
armoede.doc
Gérard Julie
(Katia Levecque is de auteur van mijn artikel, en de andere zijn specialisten die haar hebben bijgestaan tijdens het schrijven van het boek)

 • Bea Van Robaeys
 • Danielle Dierckx
 • Geert Campaert
 • Katia Levecque
 • Katrien De Boyser
 • Jan Vranken