Welkom!

Wij willen jullie van harte welkom heten op onze wiki.

We zijn 9 studenten die allen orthopedagogie studeren aan de Katho Kortrijk.
Samen kregen we de opdracht om een website te maken rond kansarmoede. Die keuze werd wellicht gemaakt omdat we als toekomstige opvoeders-begeleiders vaak te maken zullen hebben met mensen die in kansarmoede leven.

bedelaar.jpg

De grootste vraag waar jullie misschien spontaan aandenken is : Hoe hebben zij dit alles waargemaakt? Wel, we zijn alle negen vertrokken van een artikel die een stuk van de kansarmoede belicht. Vanuit dat artikel zijn we dan stap voor stap gaan zoeken naar relevante bronnen, relevante teksten,…. Zo zijn we dus aan een bondige en informatieve website gekomen.

Wij wensen jullie veel plezier bij het bezoeken van onze site!